Laserskrivare och kopieringsmaskiner påverkar kontorsmiljön och din hälsa

Laserskrivare och kopieringsmaskiner blåser ut varm och torr luft i en koncentrerad luftstråle under arbete. Utluften innehåller pappersdamm, tonerdamm, dåliga lukter, dunster från pappret, (formaldehyd), hög värme, restkemikalier och ofta stora koncentrationer av ozon.

Ozon är mycket hälsovådligt redan i små koncentrationer. Men även om många nyare kontorsmaskiner marknadsförs som ozonfria, fritar det dem inte från andra hälsofarliga effekter.

Dessutom är många människor allergiska mot de gaser och restkemikalier som strömmar ut i luften. Besvären yttrar sig vanligen som luftvägsirritationer, klåda, ögonsveda samt illamående och huvudvärk.

Läs mer om föroreningar av kontorsmiljön